מחלקה סיעודית רום גני זהב

שירותי סיעוד פרטיים – איך תעמדו בעלויות?

עם השנים שירותי סיעוד פרטיים הופכים נדרשים יותר, נפוצים יותר, מבוקשים יותר – בעיקר בגלל עלייה באיכות החיים, המביאה לעלייה בגיל הזקנה בארץ. עם זאת, רבים לא יודעים כיצד ניתן לממן את השירות, שיש לו מוניטין של שירות יקר. 

צוות רום גני זהב מסביר – האם באמת מדובר על שירות יוקרתי? האם כל אחד יכול לקבל שירותי סיעוד והאם ניתן לקבל סיוע במימון שירותי סיעוד פרטיים?

כל הדרכים למימון שירותי סיעוד פרטיים או מוסדיים

אנשים הנזקקים בישראל לשירותי סיעוד הם אנשים תשושי נפש או תשושי גוף, שאינם יכולים לדאוג בכוחות עצמם לצרכים הבסיסים שלהם. במקרים אלה ניתן לממן סיוע סיעודי בשלוש דרכים עיקריות:

  1. מימון שירותי סיעוד פרטיים באופן פרטי.
  2. מימון חלקי של שירותי סיעוד מתוך קצבת ביטוח סיעודי פרטי ששולם על ידי המבוטחים לאורך שנים.
  3. מימון חלקי או מלא של השירותים על ידי המדינה, למי שידו אינה משגת – במוסד סיעודי ציבורי.


אנשים שידם אינה משגת, יכולים לקבל מימון מלא לשהות במוסד סיעודי ציבורי, בתנאי שהם יכולים להוכיח כי רמת ההכנסות שלהם ושל בני המשפחה הקרובים שלהם, אינה מאפשרת עמידה בהוצאות.

יחד עם זאת, קיימת מגמה של המדינה כיום, להעביר את המטופלים הסיעודיים במידת האפשר לקבלת טיפול סיעודי פרטי בביתם, תוך מימון חלקי של ההוצאות.

שירותי סיעוד פרטיים - איך תעמדו בעלויות?

גמלת סיעוד – האם ניתן לקבל גם שירותי סיעוד פרטיים?

קשישים רבים זכאים לקבל גמלת סיעוד. חלקם זכאים לקבל שירותי סיעוד פרטי בבית ואילו חלקם זכאים לקבל את השירות במוסד סיעודי. כאשר רמת התלות של הקשיש היא נמוכה יחסית, המגמה היא להשאיר אותו בסביבה המוכרת לו – בבית.

כאשר מדובר על רמת תלות גבוהה של הקשיש בסיוע סיעודי, המגמה היא להעביר אותו למוסד מסודר, שם יקבל מענה מקיף לכל הצרכים שלו.

גורמי מימון שירותי סיעוד פרטיים 

קשישים רבים המטופלים בבתיהם על ידי עובדים זרים, מקבלים חלק ניכר מהמימון של שכר עובדים אלה מהמוסד לביטוח לאומי, בצורת גמלת סיעוד, בהתאם לתנאי זכאות ספציפיים ומספר שעות הסיעוד שנקבעו להם על ידי המוסד.

מטופלים שיש ביכולתם לממן חלק מהשעות, ישלמו מכיסם את רוב העלויות של שכר המטפל הסיעודי.

קשישים שורדי שואה זכאים לקבל סיוע במימון שירותי סיעוד פרטיים על ידי הקרן לרווחת נפגעי השואה בישראל. סיוע זה יכול להגיע ל 9 שעות שבועיות, נוסף על אלה הניתנות על ידי ביטוח לאומי.

מימון משמעותי נוסף של שירותי סיעוד פרטיים ניתן למחזיקי ביטוח סיעודי מטעם קופות החולים, או ביטוח סיעודי פרטי, אשר מאפשר לקבל כיסוי בגובה משתנה – לפי תנאי הפוליסה.

לסיכום, קיימות בישראל דרכים חוקיות שונות לקבלת מימון לסיוע סיעודי. אם גם יקיריכם זקוקים לסיוע הזה, פנו אלינו לקבלת ייעוץ והכוונה ונשמח לעמוד לרשותכם!